Monitorowanie imprez masowych

Każdy z nas był na jakiejś imprezie masowej, albo jakiejkolwiek imprezie. Czy to plenerowy koncert dożynkowy, występ dzieci z miejskiego centrum kultury czy chociażby mecz piłkarski. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy jest tam bezpiecznie?

No właśnie! Bardzo często powierzamy swoje bezpieczeństwo, bo komuś ufamy. Niestety praktyka dotycząca bezpieczeństwa imprez jest różna. 

Część z nas pamięta wydarzenia z bydgoskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, gdzie w łączniku pomiędzy budynkami zginęły dwie osoby. Organizatorzy tego wydarzenia nie byli świadomi, że organizują imprezę, która powinna być zakwalifikowana jako impreza masowa. 

Brak świadomości czy lekkomyślność?

Naszym zdaniem wiele imprez jest błędnie zabezpieczonych z uwagi na brak świadomości ich organizatorów. Za mało jeszcze (na szczęście) było sytuacji takich jak w Bydgoszczy, by uświadomić i pokazać, jak bardzo jest to ważne. Czasem do wybuchu paniki wystarczy niedopałek papierosa, który zapoczątkuje pożar czy omdlenie osoby w tłumie. Paniki łatwo nie opanujemy, musimy więc przewidzieć jej wystąpienie na samym początku, jeszcze przed rozpoczęciem imprezy. Dlatego też jesteśmy zdania, że każdy organizator powinien przygotować odpowiednie procedury bezpieczeństwa, niezależnie, czy impreza będzie imprezą masową czy nie.

Jak wyglądają nasze działania?

W pierwszej kolejności przygotowujemy plan działania. Każde zdarzenie jest inne, każda impreza różni się. Analizujemy podstawowe informacje dotyczące imprezy, jeżeli to konieczne - udajemy się na miejsce. Obserwujemy, przygotowujemy dokumentację, próbujemy skontaktować się z organizatorem. Zawsze staramy się w pierwszej kolejności skontaktować się z organizatorem. 

Jeżeli to konieczne i niezbędne możemy zdecydować się na powiadomienie organów ścigania lub innych organów takich jak Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Straż Pożarna czy nadzór budowlany.

Dlaczego to robimy?

Chcemy uświadomić, że jest to bardzo ważne, by uczestnicy imprezy nie tylko czuli się bezpiecznie ale i byli bezpieczni. W końcu powierzamy komuś obcemu swoje życie i zdrowie. Dlaczego mamy być niebezpieczni?