Działania strażnicze

Działania strażnicze prowadzone przez Fundację polegają na analizie dokumentacji.Prawie codziennie spotykamy się z wieloma sytuacjami, w których musimy liczyć na innych. Jakie to sytuacje? Powódź, silny wiatr, opady deszczu, pożary, wypadki samochodowe. To wszystko zdarza się prawie codziennie. Straszne, prawda? Na szczęście mamy odpowiednie służby, które strzegą nas przed wszystkimi złymi rzeczami, a gdy wystąpią - skutecznie walczą z ich skutkami. Za bezpieczeństwo w naszych miastach i gminach odpowiadają burmistrzowie, wójci, prezydenci miast, ale i starości powiatów i wojewodowie. To właśnie oni są odpowiedzialni za sprawnie działający system ochrony ludności.

Niestety, wstępują czasem sytuacje nieprzewidziane, o których nie zawsze myślimy jako o codziennych zdarzeniach. Wymagają one zmodyfikowania planów i zarządzeń. Nieraz sytuacje są związane z organizowaniem imprez masowych na terenie danego miasta czy powiatu. Dlatego też prowadzimy szeroko zakrojone działania strażnicze, by uniknąć sytuacji, że "coś nie zadziałało jako powinno".

Prowadzone działania strażnicze:

Sprawny urząd - sprawdzamy dostępność i jakość dokumentów związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym w gminach, powiatach i województwach.

Bezpieczne imprezy masowe - Sprawdzamy jak gminy i organizatorzy imprez masowych prowadzą wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem tychże imprez.

Przeczytaj więcej, jak działamy:

Wiemy, że nie każda z organizacji czy urzędów ma świadomość, jak pewne sprawy powinny wyglądać. Dlatego też wspieramy te organizacje na każdym kroku - w momencie planowania, realizowania i podsumowania przedsięwzięcia
Regularnie odwiedzamy Biuletyny Informacji Publicznej, przeglądamy znajdujące się tam informacje i dogłębnie analizujemy. Naszym rekordem jest zgłoszenie 140 uwag do jednego dokumentu! Każda z nich to błąd merytoryczny polegający na m.in. wskazaniu błędnego numeru zespołów ratownictwa medycznego czy centrum zarządzania kryzysowego.
Gdy zgłosimy swoje uwagi sprawdzamy, czy zostały wdrożone. Jesteśmy również tam, gdzie odbywają się imprezy masowe. Sprawdzamy, czy zaproponowane przez nas działania zostały wdrożone. Działania strażnicze to ciągły monitoring tego, co robią konkretne gminy i reagowanie na wszystko, co dzieje się nie tak, jak powinno.
Czasami nie da się załatwić niektórych rzeczy "polubownie", wówczas musimy przystąpić do oficjalnego sprawdzenia. Jak? Wnosimy do gmin o przesłanie informacji, które analizujemy, jeździmy w teren, aby zmierzyć, sprawdzić na miejscu. Wszystko, by żyło się bezpieczniej.
Gdy widzimy przypadki łamania prawa nie siedzimy z założonymi rękoma. Zawsze interweniujemy. Nie ruszamy jednak z armatą na wróbla. Więc proponujemy poprawki, zgłaszamy zapytania, monitujemy. W ostateczności powiadamiamy odpowiednie organy, gdy nasze bezpieczeństwo jest zagrożone.

Sprawdź też, czym jeszcze się zajmujemy:

Kursy pierwszej pomocy