Co robimy

Fundacja pomimo ukierunkowania na rzecz pierwszej pomocy, nie tylko szkoli z zakresu pierwszej pomocy. Co robimy poza pierwszą pomocą? Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej

Naszą misją jest zapewnienie każdemu dostępu do pierwszej pomocy. Każdemu. Dlatego też prowadzimy kursy pierwszej pomocy nastawione na ćwiczenia praktyczne. Dbamy również o jakość pierwszej pomocy w mediach czy Internecie.
W Polsce działają grupy, które są zawsze w gotowości. Działają w nich ludzie tacy jak każdy z nas. Fryzjerzy, księgowi, studenci... Poświęcają oni swój czas, żeby się szkolić. Fundacja wspiera wszystkie grupy. Jak? Pomagamy zorganizować ćwiczenia, manewry, ale i wspieramy organizacyjnie poprzez współtworzenie procedur i planów działań
Oceniamy, sprawdzamy i monitorujemy działania gmin, powiatów, województw i ministerstw. Wszystko, by żyło się nam bezpiecznie! Weryfikujemy nie tylko plany zarządzania kryzysowego, ale również ich wykorzystanie w realnych sytuacjach.
Zdarza się, że musimy się czemuś przyjrzeć, dokładniej przeanalizować problem. Nie wystarczy tylko wysunąć wnioski - trzeba działać! Gdy tylko zobaczymy, że coś jest nie tak - prosimy o wyjaśnienia. Nigdy nie patrzymy biernie na to, co się dzieje.
Wspieramy swoimi działaniami również inne organizacje pozarządowe. Prowadzimy konsultacje, pomagamy zakładać fundacje i stowarzyszenia, wspieramy w przygotowaniu dużych projektów, imprez masowych i koncertów.